M477 Oudenaarde

Ondiepwater-mijnenveger M477 OUDENAARDE

laatste nieuws

In juni werd de Mijnenveger M477 Oudenaarde door de Minister van Landsverdediging definitief overgedragen aan MPM.

Dit waardevol erfgoed is als laatste in zijn type gevrijwaard van de sloop.

MPM is fier op zijn vrijwilligers die duizenden uren belangeloos hebben gewerkt om dit pareltje aan herinneringen te koesteren.

Een officiële overdracht die voorzien was op 8 september 2020 moest spijtig genoeg worden afgelast wegens Covid 19.

Wij zetten door en elke gift of sponsoring is welkom om de verdere restauratie en publiekstelling te financieren.


Wij houden u op de hoogte.

LH,  voorzitter.

augustus 2020

De romp is weer zo goed als nieuw. 


Watererfgoed Vlaanderen is op bezoek geweest. De vrijwilligers van de Oudenaarde vertellen graag nog eens waar het allemaal juist om gaat.


januari 2019
De vrijwilligers van M477 Oudenaarde (niet iedereen staat op de foto) en MPM bundelen de krachten. 

mei 2019

Een houten schip op het droge mist de zachte ondersteuning van het water. M477 Oudenaarde zal waarschijnlijk nog van plaats moeten veranderen ook. De ondersteuning of 'stoel' waar de Oudenaarde nu in ligt, geeft niet de nodige steun en bescherming die het schip nodig heeft. In 3 fasen zal de stoel aangepast worden met een constructie die de Oudenaarde kan dragen tijdens transport en die bezoekers toelaat om veilig aan boord te komen.


fase 1/ naast de twee bestaande kaders komt er een derde kader met brug onder het achterschip. Onder het voorschip komt een constructie die verzakking van de boeg voorkomt. Op de bestaande kaders komt extra ondersteuning onder de kimmen zodat er geen vervorming aan de romp optreedt als het dek wordt aangepakt.

- totaal geschat gewicht van 11,5 ton
- kosten geraamd op €27.500, indien gemonteerd met de vrijwilligers


fase 2/ uitbreiding van de stoel over de hele lengte en met vertikale steunen zodat de Oudenaarde ook probleemloos transport aankan.

- totaal geschat gewicht van 32 ton
- kosten geraamd op €65.000, indien gemonteerd met de vrijwilligers


fase 3/ trappen, platformen en leuningen maken de hele constructie toegankelijk voor het publiek.

- geschat gewicht 6 ton
- materiaal en verwerkingskost €14.500

stoel voor

aanpassing

fase 1

fase 2

fase 3

oktober 2019

Een hechte ploeg vrijwilligers onderhoudt al jaren het schip. Sinds de verhuis van het Steen naar de site naast Stormkop wordt het onderwaterschip aangepakt. 


23 mei 2018

Oprichting van MPM. 

Ondiepwater-mijnenveger

M477 Oudenaarde


huidige ligplaats
Droogdokkensite
Antwerpen


lengte 34,50 m
breedte 6,70 m
diepgang 2,10 m


bouwwerf
Mercantile Marine Yard Kruibeke


bouwjaar
1958-1959

De houten ondiepwater-mijnenveger (MSI – Mine Sweeper Inshore) werd gebouwd in 1958-1959 op de Mercantile Marine Yard in Kruibeke naar Amerikaanse licentie.
Deze Herstalklasse van 16 mijnenvegers voor de Belgische Zeemacht voerde magnetisch, akoestisch en mechanisch veegtuig en werd steeds onderhouden in de Antwerpse droogdokken.


De M477 Oudenaarde werd ingezet in het mijnenvrij maken van de Belgische kust en de Westerschelde. Zij was tevens in stand by als ‘ready duty ship’ bij pollutie op zee.


Sinds 1987 is ze uit de vaart. Tot eind 2018 werd ze door de Zeemacht in bruikleen gegeven aan de stad Antwerpen.


Dit schip is de laatst overblijvende in haar klasse, heeft een relatief complete uitrusting en is dankzij de jarenlange inzet van vrijwilligers in vrij goede staat kunnen behouden blijven.


Het vaartuig is als waardevol vastgesteld in de inventaris van varend erfgoed, maar heeft dringend bijkomende verdere restauratiewerken nodig.


Video © Antoon Luyten 

De drie
nog in leven zijnde Admiraals van de
Belgische Marine zijn
hun maritieme carrière gestart als
Eerste Commandant op de M477 Oudenaarde.

Video © Antoon Luyten 

Projectleiding

Martin Ferket - mf@mpmstichting.be


Aarzel niet uw maritieme voetafdruk te plaatsen voor het behoud van dit waardevol varend erfgoed. Uw financiële bijdrage zal op verantwoorde en controleerbare wijze besteed worden.


Projectrekening bij MPM 


MPM Oudenaarde
BE15 7360 4579 0330


Vermeld uw e-mail in de mededeling en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het project M477 Oudenaarde.
mail  secretariaat@mpmstichting.be

contactformulier


Help M477 Oudenaarde

foto's © Els Van Hoof en François Masset