West-Hinder III

Maritiem Patrimonium

Nationaal en Gewestelijk

Private Stichting

Lichtschip WEST-HINDER III

laatste nieuws

mei 2020

De schilderwerken aan de romp vorderen gestaag. Na de winterstop  waren de vrijwilligers net terug begonnen toen Covid-19 de werken weer stillegde. De planning is echter nog dezelfde: nog dit jaar gaat West-Hinder III opnieuw tewater en volgend jaar wordt het schip opengesteld voor publiek. 


MPM is lid van Watererfgoed Vlaanderen. Hiernaast wordt MPM met West-Hinder III voorgesteld.oktober 2019

Schilderwerken aan de romp in het droogdok naast Stormkop.

mei 2019

De ambitie is om West-Hinder III volledig in zijn oorspronkelijke staat te restaureren. Als lichtbaken in de Antwerpse stadshaven zal West-Hinder III bezoekers kunnen ontvangen.


1/ MPM wil de nodige certificaten verkrijgen om West-Hinder III weer vlottend in de Antwerpse stadshaven te positioneren en wil de nodige fondsen bij elkaar krijgen.


2/ de werkzaamheden, uitgevoerd in een sociaal tewerkstellingsprogramma, behelzen noodzakelijke las- en schilderwerken, een basis elektrische installatie en enkele cosmetische ingrepen zoals algemene reiniging en kleine herstellingen.

- budget nodig van €150.000


Momenteel kan West-Hinder III niet rekenen op steun van nationale of regionale overheid en wordt aangeklopt bij sponsors en donoren in de privé sector en het bedrijfsleven.

januari 2019

De vrijwilligers van West-Hinder III en MPM bundelen de krachten.

23 mei 2018

Oprichting van MPM.

Lichtschip
West-Hinder III


huidige ligplaats
Droogdokkensite
Antwerpen

lengte 42,48 m
breedte 7,94 m
diepgang 3,20 m

bouwwerf
Béliard-Crighton
Oostende

bouwjaar
1950

Het lichtschip West-Hinder III markeerde jarenlang de zuidwestelijke vaarroute voor de Noord-Europese zeehavens. De West-Hinder III lag stationair voor de kust aan de Westhinder bank.


Het schip werd gebouwd in 1950 op scheepswerf Béliard-Crighton. De negen bemanningsleden stonden in voor radiocommunicatie en voor hydrografische, meteorologisch en ecologische observatie.


West-Hinder III werd in 1994 uit dienst genomen en vervangen door goedkopere elektronische lichtplatformen; het was het laatst bemande lichtschip dat voor de Belgische kust dienst deed.


Het nog aanwezige materiaal aan boord en de goede staat van het interieur is uniek en biedt interessante leerstof voor degenen die een professionele carrière in de scheepvaart ambiëren.


Het schip werd tot eind 2018 in bruikleen gegeven aan de Stad Antwerpen.


West-Hinder III is opgenomen in de inventaris van varend erfgoed.


We wensen haar te behoeden voor de sloop of vertrek naar het buitenland en haar terug open te stellen voor het publiek.


Montage Antoon Luyten © VTM NIEUWS

Westhinder III
is het enige
originele en intakte
zeeschip dat in Antwerpen publiek
toegankelijk wordt.

Aarzel niet uw maritieme voetafdruk te plaatsen voor het behoud van dit waardevol varend erfgoed. Uw financiële bijdrage zal op verantwoorde en controleerbare wijze besteed worden.


Projectrekening
MPM West-Hinder III
BE21 7340 4596 7703


Vermeld uw e-mail in de mededeling en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het project West-Hinder III.


Herita rekening
Indien u een schenking doet, gelieve voor de fiscale aftrekbaarheid contact op te nemen met ons secretariaat.


mail  secretariaat@mpmstichting.be

contactformulier


Projectleiding

Dirk Meulemeester - dm@mpmstichting.be

Patrick Van den Bulck - pvdb@mpmstichting.be


foto's © Els Van Hoof

secretariaat@mpmstichting.be

Brouwersvliet 19-21, 2000 Antwerpen